Home | Sitemap | Contact us
Search
English
العربية
日本語
中文
Česky
Deutsch
Español
Français
Italiano
עברית
한국어
Nederlands
Polski
Português
Русский
Svenska
Türkçe
 

 

 

 

 

Het initiatief van sociale zekerheid van de firma Tancher Electronics - prime technologische zekerheidsmiddelen moeten aan iedereen toegankelijk zijn - de bewaring van het verbruikerleven is hooger dan zijn andere behoeften

De firma Tancher Electronics, een specialist van uitvoering en uitwerking van elektronika, verklaart «Het initiatief van sociale zekerheid» en roept zijn branchecollega's en dienovereenkomstige inrichtingen en afdelingen op tot een ondersteuning van het ontwerp van een scheppen van voorwaarden voor een massaverspreiding van technologies voor de levensredding.

Het initiatief van de firma (Tancher Electronics Social Safety Initiative; (TESSI) moet het gebruik van prime technologische oplossingen stimuleren voor de levensredding in de hele wereld. Dat is onze verzoek aan designers en uitvoerders van elektronika en pibliek en staatsorganizaties om gespannen aandacht te vestigen op het gebruik van de wetenschappelijke en technische vooruitgang niet aleen voor de verbetering van het leven maar ook voor de bewaring van dit leven. Maar moderne electronische middelen van het seinen en redden zijn niet altijd toegankelijk. En niet ombat ze te duur in de uitvoering en uitwerking zijn maar omdat niet genoeg aandacht op de globale redding van het verbruiker leven gevestigd wordt. Uitvoerders gelden dit gebied niet als een commerciёle markt; staatsorganen verstaan de mogelijkheden van nieuwe technologies niet. Daarom verzoeken we onze collega's om dit probleem te besluiten als een sociaal probleem, en begrijpen dit probleem als één van belangrijkste middelen van het onderhouden van veranwoordelijkheid van technologische firma's voor zijn verbruikers en de hele maatschappij.

De bedreiging van terroristen, technogenische catastrofen, natuurramnpen - dit alles betekenen een hoog aantal van slachtoffers.We konden deze offers vermijden met het gebruik van gewone technische middelen. Aardbewingen zijn een reden van ca. 10 duizend doden. Maar enkele jaren zijn bijzonder tragish - het aantal van offers van deze natuurkracht kan 100 of toch 200 duizend bereiken.

Als een eigene bijdrage tot het Initiatief, heeft de firma Tancher de conceptie uitgewerkt van miniatuurradiobakens om de mensen onder instortingen te vinden. De firma is bereid om deze conceptie aan de voortgrenging gratis te overgeven. De mensen die onder sneeuwstortingen niet waren gevonden tijdens de eerste 30 minuuten hadden maar 50% van reddingkansen. Na 3 uren wordt de mogelijkheid van redding tot 10% verminderd. De Tancher radiobakens moeten het zoeken van mensen versnellen die onder instortingen zich bevinden. Met de redding van levens van mensen redden we eidelijk de levens van onze verbruikers!

We verzoeken dat alle mensen die bij ons initiatief zich willen aansluiten:

  • - ondersteunen de conceptie van een sociale togang tot de kwestiebeslissing van de verspreiding van technologische oplossingen voor de redding van het leven en de zekerheil van mensen;
  • - uitwerken dezelfde installaties binnen de perken van eigene beroepspecializatie;
  • - verlene maximale medeverking voor zijn produceren, inclusief gratis medeverking;
  • - aandacht vestigen op het initiatief en uitvoerings in dit gebied en technologische expertise gratis verlenen voor gelijkende projecten.
  • - hulp verlenen naar vermogen voor de ontwikkeling van de «zekeheid infrastructuur» als ййn van de belangrijkste maatschappelijke gebieden.

Als U ons Initiaief met uw bijdrage wilt ondersteunen stemt a.u.b. op onze site http://www.tancher.com/ . Als U een eigen intwerp hebt die in overeenstemming is met het Initistief gaat de firma Tancher Electronics een technologische expertise gratis uitvoeren. We verzoeken jullie ontwerpen te sturen op sos@tancher.com. Uw onderwerp zal gepubliceerd worden onder andere initiatieve ontwerpen met verwijzing naar uw coцrdinaten. We zijn zeker dat dat zijn gebruik gemakkelijker zal maken.

Stem op de technologie tegen toevallige doden!

 
Copyright © 2006 Tancher Corp.
All rights reserved.
Projects  |  Contact Us  |