Home | Sitemap | Contact us
Search
English
العربية
日本語
中文
Česky
Deutsch
Español
Français
Italiano
עברית
한국어
Nederlands
Polski
Português
Русский
Svenska
Türkçe
 

 

 

 

 

 

Inicjatywa Społecznego Bezpieczeństwa Firmy Tancher Electronics znaczy - wysokotechnologiczne środki bezpieczeństwa muszą być dostępne każdemu - ochrona życia konsumenta ponad wszystkie jego zapotrzebowania.

Firma Tancher Electronics będąc specjalistą w sprawach projektowania i wzornictwa sprzętu elektronicznego ogłasza "Inicjatywe Społecznego Bezpieczeństwa" i apeluje do kolegòw z branży jak również do stosownych instytucji i urzędów o wspieranie projektu stworzenia warunkòw dla masowego rozpowszechniеnia technologii ratowania życia człowieka.

Inicjatywa Firmy (Tancher Electronics Social Safety Initiative; TESSI) powstała aby stymulować wykorzystanie wysokotechnologicznych rozwiązań dla ratowania życia ludzi w całym świecie. To jest nasze wezwanie tak do projektantòw i producentòw sprzętu elektronicznego, jak ròwnież do Rządòw i organizacji społecznych zwròcić szczegòlną uwagę na wykorzystanie postępu w nauce i technice nie tylko dla podwyższenia jakości życia, ale też do ochrony samego życia.

Zagrożenie terorystyczne, katastrofy technogenne, klęski żywiołowe - to wszystko skutkuje ogromną ilością ofiar ludzkich, wielu z ktòrych można byłoby uniknąć, wykorzystując nieskomplikowane środki techniczne. Same trzęsienia żiemi co roku zabierają życie około 10.000 ludzi. Do tego zdarzają się szczegolnie fatalne lata, kiedy ilośc ofiar tego żywiołu sięga 100 i nawet 200 tysięcy. Niestety nowoczesne środki alarmu i ratowania w większości wypadkòw są niedostępne. I bynajmniej nie dlatego że ich projektowanie i produkcja są drogie, a dlatego że globalnej ochronie życia poświęca się za mało uwagi. Producenci nie widzą w tej dziedzinie potencjału biznesowego, a organy państwowe nie widzą możliwości, jakie posiadają nowe technologie. Dlatego apelujemy do naszych kolegòw rozwiązać ten problem, widząc w nim wezwanie społeczne, sposòb uświadomienia przedsiębiorstwom technologicznym ich odpowiedzialności wobec swoich konsumentòw i calym społeczeństwem.

Jako swòj własny wkład do Inicjatywy Firma Tacher opracowała koncepcę i technologię miniaturowych osobisych nadajnikòw radiowych dla ratowania ludzi spod gruzów i lawin i jest gotowa nieodpłatnie przekazać ją dla produkcji. Ludziom, których nie znaleźli w lawinie w ciągu pierwszych 30 minut zostaje tylko 50% szans na uratowanie. Po 3 godzinach prawdopodobieństwo uratowania spada do 10%. Osobiste nadajniki radiowe Tancher  są zaprojektowane tak aby można było szybciej ratowac ludzi spod zawałów. Wybraliśmy akurat ten krytycznie ważny kierunek, dlatego że uważamy iż nie ma sensu podnosić jakość życia bez gwarancji jej ratowania. Ratując ludzkie życia my w końcu ratujemy i własnych klientów!

Zwracamy się do wszystkich, kto zechce dołączyć do naszej Inicjatywy:

- wesprzeć koncepcję socjalnego podejścia do roztrzygnięcia problemu masowego rozpowszechnienia technologicznych rozwiązań, pozwalających ratować życie i zapewniać bezpieczeństwo ludzi;

- zająć się nieodpłatnym projektowaniem podobnych urządzeń w ramach włąsnej specjalizacji zawodowej;

- maksymalnie wspomagać ich wdrożenie do produkcji, w tym nieodpłatnie;

- z uwagą traktować inicjatywy i opracowania w tej dziedzinie i nieodpłatnie realizować ekspertyzę technologiczną dla takich projektów;

- w inny sposób pomagać rozwojowi „infrastruktury bezpieczeństwa", uważając ją za jedną z najwaniejszych dziedzin życia społeczeństwa.

Dla wszystkich, kto zechce wesprzeć naszą Inicjatywę realnym wkładem prosimy wziąć udział w głosowaniu na naszej stronie internetowej http://www.tancher.com/. Jeżeli macie jakiś projekt, który byłby zgodny z duchem Inicjatywy, firma Tancher Electronics jest gotowa nieodpłatnie przeprowadzić jego ekspertyzę technologiczną. Piszcie do nas i nadsyłajcie projekty na adres sos@tancher.com. Publikacja projektu razem z innymi projektami Inicjatywy ze wskazaniem kontaktów autorów pomoże, jesteśmy tego pewni, jego realizacji.

Głosuj  za technologię przeciwko przypadkowej śmierci!

 
Copyright © 2006 Tancher Corp.
All rights reserved.
Projects  |  Contact Us  |