Home | Sitemap | Contact us
Search
English
العربية
日本語
中文
Česky
Deutsch
Español
Français
Italiano
עברית
한국어
Nederlands
Polski
Português
Русский
Svenska
Türkçe
 

 

 

 

 

Tancher Eletronics Social Säkerhet Initiativ - Högteknologiska säkerhetsmedel måste vara tillgängliga för alla - kunders livssäkerhet är viktigare än deras andra behov

Tancher Electronics, som specialiserar sig på utarbetning och design av elektronikanordningar, förklarar ett "Socialsäkerhet initiativ" och uppfordrar alla brahschkolleger och motsvarande institutioner och ämbetsverk att hjälpa till att skapa villkor för massspridning av livräddningsteknologier.

Terroristiskt hot, tekniska och naturliga katastrofer leder till talrika mänskliga offer, och många av dem kunde ha undvikats med hjälp av enkla tekniska medel. Blott jordbävningar tar årligen liv av circa 10000 människor. Dessutom uppgår katastrofoffers antal i särskilt tragiska år till 100000 och även 200000 människor. Dock vanligen är moderna elektroniska alarm- och räddningsanordningar inte tillgängliga. Och det är inte på grund av deras dyrbarhet. Orsaken är att globala kunders livsskydd får otillräcklig uppmärksamhet. Producenter betraktar inte detta område som en handelsmarknad, och statsorgan är inte fullt medvetna om möjligheter av nya teknologier. Därför vädjar vi till våra kolleger att anse problem som socialt och därmed understödja teknologiska bolags ansvarighet mot deras kunder och helt samhället.

Som en egen insats i Initiativet har Tancher utarbetat ide och teknologi av portabel miniradiofyrar för att rädda människor ur sammanstörtningar och laviner. Vårt bolag är beredd att gratis överlämna dem till produktion. Människor som inte har funnits under en lavin eller sammanstörtning inom första halvtimme, har blott 50% räddningchanser. Om tre timmar sjunker räddningsmöjlighet till 10%. Tancher radiofyrar hjälper att söka människor under sammanstörtningar snabbare. Vi har valt denna kritiskt viktiga riktningen, därför att vi är övertygda att det är meningslös att förbättra levnadsstandard utan några livsbevarande garantier. Människor som vi räddar är äntligen våra kunder!

Vi vädjar till alla som vill följa med vårt Initiativ:

  - att understödja det sociala greppet på problemet av räddnings- och säkerhetsteknologier massspridning;

  - att gratis utarbeta sådana anordningar i sitt eget professionellt område;

  - att befordra så mycket som möjligt deras produktion, också gratis;

  - att uppmärksamma initiativ och utarbetningar i detta område och föra en gratis teknologisk expertis av liknande projekt;

  - att lämna annat tillräcklig bidrag till utvecklingen av "säkerhetsinfrastruktur" som en av viktigasta sociala område.

   

Alla som vill understödja vårt Initiativ med ett äkta bidrag är välkommna att delta i röstningen på vår web-site www.tancher.com . Om ni har något projekt liknande med Initiativ, kan Tancher Electronics föra en gratis teknologisk expertis. Alle projekt kan skickas till sos@tancher.com . Vi ska publicera ert projekt bland de andra tilsammans med era kontaktinformation. Vi tror, att det ska hjälpa att främja projektet.

Rösta för teknologin mot lönlösa döddar!

 
Copyright © 2006 Tancher Corp.
All rights reserved.
Projects  |  Contact Us  |