Home | Sitemap | Contact us
Search
English
العربية
日本語
中文
Česky
Deutsch
Español
Français
Italiano
עברית
한국어
Nederlands
Polski
Português
Русский
Svenska
Türkçe
 

 

 

 

 

"Tançer Elektroniks" şirketinin sosyal gűvenlik inisiyatifi - yűksek teknoloji içeren gűvenlik vasıtaları herkesin ulaşabileceği şekilde olmalıdırlar - tűketicinin hayatının korunması onun diğer ihtiyaçlarından daha önemlidir. 

Elektronik geliştirme ve dizayn konularında uzman olan "Tançer Elektroniks" şirketi, "Sosyal Gűvenlik İnisiyatifi"ni ilan ediyor ve sektördeki meslektaşlarını ve uygun kurum ve idareleri insan hayatının kurtulması amacına yönelik teknolojilerin toplu şekilde yaygınlaştırılması için olanakların yaratılmasına dair projesini desteklemeye çağırıyor. 

Şirketin (Tancher Electronics Social Safety Initiative; TESSI) inisiyatifi tűm dűnyada insan hayatının kurtulmasında yűksek teknoloji içeren çözűmlerin kullanılmasını özendirmeye yöneliktir. Bu, bilimsel ve teknik ilerlemenin insanların hayat kalitelerinin sadece iyileştirilmesi için kullanılmasına değil, aynı zamanda hayatının kendisinin korunması için kullanılmasına dikkat çekmek için elektronik geliştiricilerine ve űreticilerine, hűkűmet ve toplum kuruluşlarına yaptığımız bir çağrıdır.

Terör tehlikesi, teknojen kazalar, doğal felaketler - tűm bunlar çok sayıda can kaybına yol açmaktadırlar. Basit teknik vasıtaların kullanılması durumunda bu can kayıplarının çoğundan kaçınılabilirdi. Sadece depremler yűzűnden her sene 10 bin kişi hayatını kaybetmektdir. Bunun yanında, bu felaketin kurbanların sayısının 100 bine, hatta 200 bine ulaştığı özellikle trajik seneler de olmaktadır. Fakat modern elektronik alarm ve kurtarma vasıtaları çogu zaman ulaşılamaz oluyorlar. Geliştirilmeleri ve űretimleri pahalı olduğu için değil, tűketicinin global olarak hayatının korunmasına yeterli dikkat gösterilmediği için. Űreticiler bu alanı ticari piyasa olarak görmemektedir, devletin birimleri ise yeni teknolojilerin imkanlarını anlamamaktadırlar.  Bu yűzden, meslektaşlarımızı bu sorunu teknolojik şirketlerin tűketiciler ve genel olarak toplum karşısındaki sorumluluklarını sűrdűrmesinin önemli bir aracına çevirerek, bir sosyal sorun olarak çözmeye çağırıyoruz.

İnisiyatife kendi katkısı olarak, "Tançer" şirketi yığınakların ve çığların altındaki insanların  kurtarılması için minyatűr taşınabilir radyofenelerler konseptini ve teknolojisini geliştirmiştir ve karşılıksız olarak onu űretime sokmaya hazırdır.  İlk yarım saat içerisinde çığın veya yıkımların altında bulunamayan insanın kurtulma şansı sadece yűzde 50'ye eşittir. 3 saat sonra ise kurtulma şansı yűzde 10'a kadar inmektedir. "Tançer" radyofenerleri yığınakların altında bulunan insanların aramasını hızlandırmak için geliştirilmişler.Biz özellikle bu kritik derecede önemli yönű seçtik, çűnkű hayatının kendisinin korunması prensip olarak garanti edilmediği sűrece, hayatın kalitesini iyileştirmenin anlamsız olduğunu dűşűnmekteyiz. İnsanların hayatlarını kurtarırken, biz, nihayetinde, kendi tűketicilerimizi kurtarıyoruz!

İnisiyatifimize katılmak isteyen herkese sesleniyoruz:

  • - hayatı kurtaran ve insanların gűvenliklerini temin eden teknolojik çözűmlerin toplu olarak yaygınlaştırılması sorununun çözűműne sosyal yaklaşım konseptini destekleyin;
  • - benzeri cihazların geliştirilmesini kendi profesyonel uzmanlıklarınız çerçevesinde karşılıksız olarak űzerinize alın;
  • - onların űretime konulmasına, karşılıksız dahil, azami çaba gösterin;
  • - bu alandaki inisiyatiflere ve çözűmlere özel olarak dikkat gösteriniz, ve benzeri projeler için karşılıksız olarak teknolojik ekspertiz imkanını sununuz;
  • - en önemli toplumsal alanlardan birisi olan "gűvenlik altyapısının" gelişimine elinizden gelen diğer katkıyı yapınız.

İnisiyatifimizi gerçek katkı ile desteklemek isteyen herkesi bizim http://www.tancher.com/  sayfamızdaki oylamaya katılmaya davet ediyoruz. İnisiyatifin ruhuna uyan herhangi bir projeniz varsa, "Tançer Elektroniks" şirketi onun teknolojik ekspertizini űcretsiz olarak yapmaya hazırdır. Bunun için projelerinizi sos@tancher.com adresine gönderiniz. Biz projenizi, iletişim bilgilerinizi de göstererek, diğer inisiyatif projeleri ile beraber yayınlariz - bu durumda onun uygulanmasının kolaylaşacağina inanıyoruz.

Tesadűfi ölűmlere karşı teknolojiye oy verin !

 
Copyright © 2006 Tancher Corp.
All rights reserved.
Projects  |  Contact Us  |