Home | Sitemap | Contact us
Search
English
العربية
日本語
中文
Česky
Deutsch
Español
Français
Italiano
עברית
한국어
Nederlands
Polski
Português
Русский
Svenska
Türkçe
 

 

 

 

 

 

יזמת הביטחון הסוציאלי של החברה טאנצ'ר אלקטרוניקס אומרת, כי אמצעי ביטחון העשויים תוך כדי שימוש בטכנולוגיות  הגבוהות צריכים להיות נגישים לכל אחד - שמירה על חיי הצרכן חשובה יותר משאר צרכיו.

מבצע זה מיועד לעודד את השימוש בטכנולוגיות הגבוהות להצלת חיי האדם בכל העולם.

עריכת מבצע זה היא קריאתנו למפתחיהם וליצרניהם של מכשירים אלקטרוניים וכן לממשלות ולארגונים ציבוריים על מנת להסב את תשומת לבם לשימוש בקדמה המדעית טכנולוגית לא רק לשם שיפור איכות חיי האדם, אלא גם לשם שמירה על החיים עצמם. אין אפשרות לשפר את איכות החיים, אם אין חיים!

איום הטרור, אסונות טכנולוגיים, אסונות הטבע - כל אלה גורם לקורבנות אנוש רבים, כאשר מחלק רב מהם ניתן היה להימנע, אילו אמצעים טכניים פשוטים היו בנגישים לשימוש. רק בגלל רעידות אדמה נהרגים כל שנה כ-10 אלפים בני אדם, ולעתים ישנן שנים בהן בגלל אסון טבע זה מתים 100 ואפילו 200 אלף איש. אולם אמצעי אזעקה והצלה מודרניים ברוב המקרים אינם נגישים. ולא בגלל יוקר פיתוחם וייצורם, אלא בגלל חוסר תשומת הלב כלפי הגנה גלובלית של חיי הצרכן. יצרנים אינם רואים בתחום זה שוק מסחרי, ורשויות שלטון אינן מבינות ואינן מודעות באפשרויות הטכנולוגיות החדשות. לכן אנו קוראים לעמיתינו לפתור בעיה זו כבעיה סוציאלית, ולהפכה לאחת האמצעים החשובים של תמיכה באחריותן של חברות טכנולוגיות כלפי צרכן עצמו וכלפי כל החברה האנושית בכלל.

בתור תרומה אישית ליזמה, פיתחה חברת טאנצ'ר ללא תמורה תפיסת משואות רדיו זעירות ניידות לשם הצלת אנשים מתוך הריסות המבנים. מחקרי החוקרים המכון השוויצרי למחקרי מפלי שלג, למשל, מראים, כי לאנשים שלא נמצאו בתוך שלושים דקות ראשונות מתחת לשלג, נותרים רק 50% מן הסיכויים להינצל. כעבור 3 שעות אחוז הסיכויים יורד עד ל-10%. מהירות בפעולות המצילים קשורה ישירות למספרם של הניצולים.

משואות הגלים של חברת טאנצ'ר מיועדים לזרז בהרבה את תהליך החיפוש של בני האדם שנשארו תחת הריסות מבנים או מפלי שלג. בחרנו דווקא בכיוון חשוב קריטי זה, כי סבורים אנחנו שאין שום טעם לשפר את איכות החיים ללא הבטחת החיים עצמם. כאשר אנו מצילים את בני האדם, בסופו של דבר אנו מצילים את הצרכנים משלנו!

אנו קוראים לכל מי שירצה להצטרף ליזמתנו:

  • - לתמוך בתפיסת הגישה הסוציאלית לפתרון הבעיה של התפתחות המונית של פתרונות טכנולוגיות, המבטיחות את חיי האדם ואת ביטחונם;
  • - לקחת על עצמו פיתוח ללא תמורה של מכשירים דומים במסגרת התמחות מקצועית משלו;
  • - לסייע במידה מירבית להכנסתם לייצור, ובכלל זה ללא תמורה;
  • - להטות אוזן קשבת ליזמות בתחום זה ולתת חוות דעת טכנולוגי ללא תמורה לצורך פרויקטים מסוג זה;
  • - לתרום תרומה אפשרית אחרת לפיתוח "תשתית הביטחון" בתור אחד התחומים החברתיים החשובים.

כל מי שמעוניין לתמוך ביזמתנו ע"י תרומה של ממש, נבקש שישתתף בהצבעה באתר האינטרנט שלנוhttp://www.tancher.com/. אם יש ברשותכם פרוייקט כלשהו המתאים לרוח היזמה שלנו, חברת טאנצ'ר אלקטרוניק מוכנה ללא תמורה לבצע בדיקה טכנולוגית לשם כך אנא שלחו את הפרוייקטים לדואר אלקטרוני: sos@tancher.com. אנו נפרסם את הפרוייקט שלכם בין שאר תכניות היזמה בציון פרטי הקשר שלכם - אנו בטוחים, כי זה יעזור להקל על הפעלתו.

הצביעו בעד הטכנולוגיה נגד מוות מקרי!

 
Copyright © 2006 Tancher Corp.
All rights reserved.
Projects  |  Contact Us  |