Home | Sitemap | Contact us
Search
English
العربية
日本語
中文
Česky
Deutsch
Español
Français
Italiano
עברית
한국어
Nederlands
Polski
Português
Русский
Svenska
Türkçe
 

 

 

 

 

Iniciativa sociální bezpečnosti společnosti Tancher Elektronics - Vysocetechnologické prostředky bezpečnosti musí být přístupné každému - zachování života spotřebitele výše jiných jeho potřeb.

Společnost Tancher Elektronics, která je odborníkem v zpracování a designu elektroniky, se ohlašuje „Iniciativu sociální bezpečnosti" a povolává kolegové ze odvětví a příslušní úřady a orgány podpořit projekt po vytvoření podmínek pro masové rozšiřování technologií pro záchranu života člověka.

Iniciativa společnosti (Tancher Electronics Social Safety Initiative; TESSI) má za úkol stimulace použití vysocetechnologických řešení pro záchranu života lidé ve celém světě. To je náše výzva k zpracovatelům a výrobcům elektroniky a také vladám a veřejným organizací si všimnout pozorně na použití vědecko-technickěho pokroku nejen pro zlepšení kvality lidského života ale také pro zachování tohoto života.

Teroristické hrozby, technogenní katastrofy a živelní pohromý přivádějí k velkému množství lidských žertv, mnozí ze kterých by možno bylo uniknout kvůli využití jednoduchých technických prostředků. Jenom v důsledku zemětřesení se umírá kolem 10 tisíc člověk. Přitom občas jsou zvláště tragické roky kdy počet žertv této přírodní žively dochází do 100 a dokonce do 200 tisíc člověků. Nicméně současné elektronické prostředky signalizace a záchrany ve většině případů jsou nepřístupné. To se stává neproto že jsou nákladné pro zpracování a výrobu, ale kvůli tomu že nevěnuje se dost pozornosti globální obraně života spotřebitele. Výrobci nepovažují tuto sféru za komerční trh a státní orgány nedisponují pochopením možností nových technologií. Proto povoláváme kolegové vyřešit tento problém jako sociální a pokládat je za jednu z nejdůležitějších mír pro udržování odpovědnosti technologických společnosti před svými spotřebitely a veřejností zcela.

Jako vlastní přínos v Iniciativu společnost Tancher vyvinula koncepce a technologii miniaturních přenosných radiomajáků pro záchranu lidé zpod závalů a lavin a je připravena bezplatně odevzdat ji do výroby. Lidé, kteři nebyly nalezení v lavině během prvních půl hodiny mají jenom 50 % šancí pro záchranu. Přes tři hodiny se pravděpodobnost byt nalezením snižuje do 10 %. Radiomajáky mají za úkol zrychlení hledání lidé,kteři jsou pod závalů. Zvolili jsme právě tento kriticky důležitý směr, protože myslíme že nerozumně zlepšovat kvalitu života bez záruky ji zachování v principu. Když zachraňujeme životy lidé, konec konců, zachraňujeme vlastných spotřebitelů!

Povoláváme všech, kdo bude chtit se připjit do naší Iniciativy:

  • - podpořit koncepce sociálního přístupu křešení problémy masového šíření technologických řešení, které zabezpečují záchranu života a bezpečnost lidé;
  • - převzit na sebe bezplatné zpracování podobných zařízení vrámci vlastní profesní specializace;
  • - poskytnovat maximální podporu jejích zavedení do výroby, včetne bezplatně;
  • - věnovat pozornost iniciativám a zpracování vteto sféře a bezplatně poskytovat technologickou expertizu pro podobné projekty;
  • - vnášet jiný přiměřený přínos vrozvoj "infrastruktury bezpečnosti" jako jednu znejdůležitějších veřejných sfér.

Všem, kdo mají na úmyslu podpořit naši Iniciativu reálným přínosem, prosím Vás se zúčastnit na hlasování na naší webovské stránce http://www.tancher.com/. Když máte nějaký projekt, vyhovující duchu Iniciativy, společnost Tancher Electronics je připravena bezplatně uskutečnit jeho technologicou expertizu. Proto pište a posílejte projekty na adresu sos@tancher.com. Uveřejníme Váš projekt mezi ostatních iniciativních projektů s uvedením vašich koordinát. Jsme přesvědčeny že to odlehčit jeho zavedení.

Hlasujte pro technologii proti náhodné smrti.

 
Copyright © 2006 Tancher Corp.
All rights reserved.
Projects  |  Contact Us  |